درباره گروه طراحی تبریز نقش

گروه طراحی تبریز نقش با مدیریت مقصود ابوسلمان رضوانی هنرمند شناخته شده شهر تبریز فعالیت خود را از سال 1390 آغاز نموده است. تبریز نقش برترین ارائه دهنده نقشه فرش های 1500 شانه ، 1200 شانه و 1000 شانه در کشور میباشد که با طراحی و نقاشی طرح های بسیار متنوع و زیبا تبدیل به قطب فروش نقشه فرش های ماشینی در شمالغرب و شهر تبریز شده است.

طرح های 1500 شانه

طرح های 1200 شانه

طرح های 1000 شانه